TAM 110 T7 4x4

 

Prijem vozila na remont

Prilikom prijema vozila u remontno odelenje vrši se defektaža po svim kompleksima radi utvrđivanja obima neophodnih radova za dovođenje vozila u funkcionalno ispravno stanje.

 

 

Međufazne operacije

U međufaznim operacijama (demontaža,rastavljanje, pranje, defektacija, kompletiranje, opravka, sastavljanje,površinska zaštita, ispitivanje i montaža) vrši se demontaža, a potom i opravka sklopova i podsklopova. Opravka se vrši po kompleksima tj. po užim specijalnostima – odelenjima ( automehaničarsko, elektromehaničarsko, hidrauličko i pneumatsko, bravarsko-limarsko, motomehaničasko-motora SUS).

Poslednja operacija u ovoj fazi je montaža sklopova na vozilo i kompletiranje vozila

 

 

Završna kontrola, ispitivanje i predaja vozila

Nakon montaže i kompletiranja vozila pristupa se proveri kompletnosti i funkcionalnosti vozila. Poslednji korak u procesu remonta je predaja vozila korisniku.